เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีทำบุญศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการประชาชนวันนี้เป็นวันแรก
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 17 ก.พ. 2565, 17:59

                วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2565) ที่ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีทำบุญศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน (แห่งใหม่) เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการประชาชนวันนี้เป็นวันแรก  โดยมีพระสงฆ์จำนวน 45 รูป ประกอบด้วย พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ.) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เป็นต้น  มี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ , นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี

                สำหรับการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่  ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ได้เดินทางไปยังชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน (แห่งใหม่) เพื่อเจิมห้องคณะผู้บริหารจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นสิริมงคล

                ทั้งนี้ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ เป็นอาคาร 4 ชั้น ซึ่งมีหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดลำพูน ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักงานสัสดีจังหวัดลำพูน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน เป็นต้น.

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:57

                วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 17:02

               วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ที่ ท่าข้าว บริษัท แอล วาย...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 พ.ย. 2565, 15:16

               วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2565) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายฮิกุจิ เคอิจ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 7 พ.ย. 2565, 14:59

                นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำ...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 9 5 2 6 7

วันนี้

จำนวน

41

สัปดาห์นี้

จำนวน

1528

เดือนนี้

จำนวน

5592

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]